AdSenseBanner

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Εκκρεμότητες με την λειτουργική τακτοποίηση και τον κοινωνικό τουρισμό


Τρία ζητήματα προς εξέταση έθεσε ο Πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. στην ηγεσία του Ε.Ο.Τ. σχετικά με τη λειτουργική τακτοποίηση και τον κοινωνικό τουρισμό.
Συγκεκριμένα συζήτήθηκαν τα παρακάτω θέματα για τα οποία λάβαμε σχετική ενημέρωση από τον ΕΟΤ:

1. Λειτουργική τακτοποίηση με το νόμο 3766/2009.

Υπάρχει αριθμός ξενοδοχείων που έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στο καθεστώς της λειτουργικής τακτοποίησης, τα οποία όμως δεν διαθέτουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή αρχική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω του γεγονότος ότι αυτή δεν απαιτείτο κατά την κατασκευή των. Πρόκειται για πολύ παλαιές μονάδες, που όταν κατασκευάστηκαν δεν ήταν υποχρεωτική η περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Όπως γνωρίζετε οι μονάδες αυτές διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν το αποχετευτικό σύστημα και τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, οπότε από άποψη ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος τηρούν τις προϋποθέσεις.
Ο νόμος περί λειτουργικής τακτοποίησης θεσπίστηκε με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα σε τουριστικά καταλύματα να εξυγιανθούν λειτουργικά, αποκτώντας το ειδικό σήμα λειτουργίας, ώστε απέναντι στην Πολιτεία και στην αγορά να τηρείται η νομιμότητα. Πιστεύουμε ότι η εξεύρεση κάποιας νομοθετικής λύσης είναι εφικτή και ότι ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Πολιτισμού-Τουρισμού πρέπει να εξετάσουν αυτή τη δυνατότητα, ώστε να ολοκληρωθεί το θέμα της λειτουργικής τακτοποίησης αυτών των ξενοδοχείων και παράλληλα να λυθεί η εκκρεμότητα αδειοδότησης τους στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν 3766.

2. Παράταση της καταβολής της τελευταίας δόσης του τέλους λειτουργικής
τακτοποίησης.

Επειδή, όπως γνωρίζετε, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πλήττονται από την οικονομική κρίση, ζητείται από τον ΕΟΤ να παρατείνει την τελευταία δόση του τέλους λειτουργικής τακτοποίησης, που είναι η 31.12.2010 για 3 μήνες δηλαδή μέχρι 31 Μαρτίου 2011, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι εν λόγω επιχειρήσεις στις υποχρεώσεις τους. Άλλωστε με δεδομένη την τελευταία δίμηνη παράταση που δόθηκε από τον νόμο (μέχρι 20/11/2010) για την υποβολή των δικαιολογητικών των λειτουργικά τακτοποιούμενων εκκρεμοτήτων , η παράταση είναι διαδικαστικά αυτονόητη.

3. Πληρωμή των απαιτήσεων των ξενοδοχείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
κοινωνικού τουρισμού του ΕΟΤ για το 2009.

Έχουν διατυπωθεί εύλογες διαμαρτυρίες από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κυρίως μικρής και μεσαίας δυναμικότητας, που συμμετείχαν στα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού του Ε.Ο.Τ. για το 2009, ότι δεν έχουν λάβει ακόμα από τον Ε.Ο.Τ. τα οφειλόμενα ποσά.
Παρακαλούμε πολύ να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξόφλησή τους, γιατί έχουν απόλυτη ανάγκη αυτές τις οικονομικές ενισχύσεις για την ίδια την επιβίωσή τους.


Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. κ. Νικόλας Κανελλόπουλος μας απέστειλε την παρακάτω ενημέρωση, την οποία κοινοποιούμε στα μέλη:

Α) Ως προς το ζήτημα της καταβολής των δόσεων του τέλους λειτουργικής τακτοποίησης του Ν.3766/2009, έχουμε αποστείλει στο αρμόδιο τμήμα νομοθετικού συντονισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σχέδιο υπουργικής απόφασης που παρατείνει την καταβολή και των τριών δόσεων του τέλους λειτουργικής τακτοποίησης και θέτει καταληκτική προθεσμία για την τρίτη εξ αυτών, την 30η 04.2011. Το σχέδιο αυτής της υπουργικής απόφασης, σας το επισυνάπτω προς ενημέρωσή σας.

Β) Για το ζήτημα των ξενοδοχείων που έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στο καθεστώς της λειτουργικής τακτοποίησης του Ν. 3766/2009 και δεν διαθέτουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έχει υποβληθεί ερώτημα στο Νομικό Σύμβουλο του ΕΟΤ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά. Σχετικό ερώτημα πρόκειται να υποβληθεί στον Νομικό Σύμβουλο του ΕΟΤ και για το ζήτημα της λειτουργικής αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τα οποία οι Διευθύνσεις Υγιεινής των Νομαρχιών ζητούν τα σχέδια που υποβάλλονται σε αυτές να φέρουν επικύρωση της Πολεοδομίας, παρά την αίτηση για υπαγωγή τους στο καθεστώς της λειτουργικής τακτοποίησης.

Γ) Τέλος, όσον αφορά στην πληρωμή των απαιτήσεων των ξενοδοχείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΕΟΤ για το 2009, η αρμόδια διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων του ΕΟΤ, κατόπιν εντολών της διοίκησης, καταβάλλει καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποπληρωμή τους και ελπίζουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση του μεγαλύτερου ποσοστού αυτών.

πηγή: grhotels.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails