AdSenseBanner

Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

Ο «εξευγενισμός» του τουριστικού προϊόντος

Όλοι οι παράγοντες του τουρισμού προσπαθούν να δικαιολογήσουν ή να εξευμενίσουν το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στον τουριστικό χώρο συνδυάζοντάς το με την οικονομική κρίση που μαστίζει όλο τον κόσμο και ιδιαιτέρα τις «ευαίσθητες» χώρες.

Όπως έχει λεχθεί, ο τουρισμός είναι ΕΝΤΥΠΩΣΗ. Θα πρόσθετα ότι είναι εικόνα, είναι φήμη, είναι τιμή, είναι όνομα. Με εκπληκτικό τρόπο αλλά και με σύνθετη δομή όλα αυτά έρχονται και «παντρεύονται» με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την ασφάλεια, τις υποδομές και τις αναδομές.

Το τουριστικό προϊόν είναι τόσο ευαίσθητο όσο μια λεπτή κλωστή που το ψαλίδι είναι πάντοτε ανοικτό στα χέρια του χρήστη. Αυτό το προϊόν είναι ένα ζωντανό κύτταρο το οποίο συνεχώς ανανεώνεται, αυτορυθμίζεται και κυρίως συντηρείται ανάλογα με τη αγνή «τροφή» που απολαμβάνει.

Στο πλέγμα του τουριστικού χώρου περιλαμβάνονται άυλες ενέργειες, ο άνθρωπος, κοινωνικές δράσεις αλλά και κτίρια και υποστηρικτικές δομές. Δεν μπορεί το τουριστικό «πακέτο» να είναι μόνο αριθμοί και ποσοστά κάλυψης. Ο τουρισμός οφείλει να είναι ένας συνολικός «εξευγενισμός» του υπάρχοντος προσφερόμενου προϊόντος.

Τι είναι εξευγενισμός; Ένας όρος που μπορούμε να τον αναλύσουμε περιγράφοντας την τουριστική διάσταση:
• Η χρήση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
• Διαφοροποίηση του μαζικού ρεύματος του τουρισμού με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.
• Η ένταξη της πράσινης ανάπτυξης στον τουριστικό τομέα με στοιχεία βιωσιμότητας.
• Επέκταση αγορών στο νέο πνεύμα της αλληλεξάρτησης και συνεργασίας μεταξύ των χωρών.
• Κεντρικές κατευθύνσεις με απλοποίηση των διαδικασιών από τους συναρμόδιους φορείς αποφάσεων.
• Ένταξη της Τ.Α. στο πλέγμα του τουριστικού περιεχομένου.
• Σχεδιασμός και εφαρμογή επάλληλων μέτρων για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.
• Οργανωμένη δράση για την προβολή –διαφήμιση.
• Ο πολιτισμός να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα.
• Η θάλασσα να γίνει η «δεξαμενή» τροφοδοσίας τουριστικών παραμέτρων.
• Επιμόρφωση του προσωπικού.

Η προτεινόμενη εντεκάδα συνθέτει την καλύτερη ομάδα αντιμετώπισης της τουριστικής καμπύλης που δέχεται γενικότερα ο τουρισμός. Μπορεί να φαίνονται σύνθετα και δύσκολα για τον επιθυμητό συντονισμό τους για ένα επιτυχές αποτέλεσμα, όμως η συμμετοχή τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα σε μια ισορροπημένη προσέγγιση μπορεί να αποδώσει τα καλύτερα για την συν-λειτουργία όλων.

Από αισθητικής πλευράς, μια πτυχή που δεν διεισδύει εύκολα στο τουριστικό χώρο, μπορούμε να διατυπώσουμε την αλλαγή πλεύσης στην δομική υπάρχουσα φιλοσοφία της χρήσης του «τσιμέντου» σαν κεντρικό εργαλείο του μαζικού τουρισμού. Η ξενοδοχία δεν μπορεί να «εισπράττει» ακόμη κλίνες και δωμάτια.

Ο υπερκορεσμός της δυναμικότητας της ξενοδοχίας σε αριθμό πιέζει την ποιότητα και εξασθενεί την κάθε μορφής αναζωογόνηση. Τα μεγάλα κτιριακά ξενοδοχειακά συγκροτήματα αποτελούν παρελθόν και η νέα θεώρηση πρέπει να κατευθυνθεί σε μικρά πράσινα “boutique” ξενοδοχεία με επιλεγμένη λειτουργική μορφή και πρόσωπο.

Η εμμονή στις παραδοσιακές κατευθύνσεις καταπνιγούν την διαφορετικότητα, στοιχείο μερικής φυγής από την μαζικότητα. Βεβαίως και ο μαζικός τουρισμός αποτελεί το θεμέλιο του υπάρχοντος προϊόντος, αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να τον διανθίσουμε ώστε η προσδοκώμενη επιμήκυνση να γίνει πραγματικότητα. Η κρίση στην οικονομία ας γίνει ευκαιρία για την τουριστική προοπτική μέσα από λελογισμένες κινήσεις.

Η πρόκληση της τουριστικής βιομηχανίας στον 21ο αιώνα είναι η σχέση της με την αειφόρο ανάπτυξη.

Η αειφόρος ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας έχει τρείς αλληλοσυνδεόμενες όψεις: περιβαλλοντική, κοινωνικοπολιτιστική και οικονομική. Αυτή την αειφορία δεν μπορούμε να την επιτύχουμε χωρίς χρήσεις γης, χωρίς ένα στέρεο πολεοδομικό υπόβαθρο, χωρίς την λατρεία για το περιβάλλον. Η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι μια θεωρία χωρίς ουσία.

Είναι το καταφύγιο της ταλαιπωρημένης άναρχης τουριστικής (εκτός σχεδίου) ανάπτυξης. Η ενσωμάτωση στη τουριστική δράση θα απογείωσει το τουριστικό προϊόν σ΄ άλλους αιθέρες.

Η σημερινή οικονομική «αιμορραγία» που αγγίζει και τον τουριστικό τομέα δεν φαίνεται να κοπάζει εύκολα. Οποιαδήποτε στοιχεία ανάκαμψης που μπορούν να προκληθούν από τις αγορές της κεντρικής Ασίας δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις σταθερές αγορές της Ευρώπης ή και της Αμερικής.

Ακόμη, διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες, όπως πανδημίες ή τρομοκρατικές ενέργειες ή και περιβαλλοντικές ανωμαλίες, μπορούν να προκαλέσουν νέες αναταραχές για τουριστικό εκτροχιασμό.

Συνεπώς μια σχεδιασμένη συνολική προσπάθεια «εξευγενισμού» του τουριστικού προϊόντος με την ανάλογη ανάδειξή του μπορεί να φέρει την άνοιξη στο αδιάκριτο και ρευστό τουριστικό τοπίο.

Ας μεταφέρουμε το «μύθο» μας με ευγένεια και φιλόξενο πνεύμα. Θα είναι μια κατάκτηση.

* Του Αγαπητού Ξάνθη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Πηγή : Ροδιακή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails