AdSenseBanner

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΚΕΩΝΑ


Δεκαεπτά ώριμα έργα θα ενταχθούν σταδιακά στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ, στο πλαίσιο ανοικτής πρόσκλησης στον τομέα Προστασίας και Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ένα από αυτά είναι και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Συκεώνα.

Στην κτηματική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Συκεώνα του Δήμου Φύλλου, σύμφωνα με στοιχεία της της ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και του διευθυντή κ. Λεωνίδα Χατζηαγγελάκη, έχουν καταγραφεί αρκετές θέσεις με στοιχεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Επάνω στον οδικό άξονα Καρδίτσας - Λάρισας, 2,5 χλμ. ΝΔ του χωριού Συκεώνα, στη θέση "Ζευγαρολίβαδο" βρίσκεται η Μαγούλα Συκεώνα, προϊστορικός οικισμός. Στη θέση "Κάστρο", στην κορυφή του λόφου, στα βόρεια, έχουν αποκαλυφθεί στοιχεία της μέσης εποχής χαλκού, καθώς και αρχιτεκτονικά λείψανα της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής εποχής. Νότια του Κάστρου, δίπλα στο δρόμο, έχει ερευνηθεί ταφικός τύμβος των ύστερων κλασικών χρόνων, ενώ δυτικά του χωριού έχουν εντοπιστεί και αποκαλύπτονται λουτρά της ρωμαϊκής περιόδου.

Η διαδρομή Καρδίτσα - Λάρισα, μέσω του δρόμου, που ενώνει τα χωριά Ματαράγκα - Ερμήτσι - Συκεώνα, μπορεί να αποτελέσει για τον επισκέπτη εμπειρία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, πέραν του τουριστικού, και κατά συνέπεια να ανανεώσει το ενδιαφέρον ταξιδιωτικών προορισμών προς τις περιοχές αυτές.

Ο σχεδιασμός της ανάδειξης και της σύνδεσης των θέσεων με τις αρχαιότητες στοχεύουν στην προβολή της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του χώρου και στην προβολή της πολιτιστικής και τουριστικής πλευράς της περιοχής. Για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Συκεώνα προτείνονται ήπιες επεμβάσεις ενταγμένες στο φυσικό τοπίο, που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα ενός οργανωμένου και επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου.

Προβλέπονται εγκαταστάσεις εισόδου και εξυπηρέτησης κοινού, περίφραξη, διαμόρφωση διαδρόμων, δενδροφύτευση, εγκατάσταση στεγάστρων για την προστασία και προφύλαξη των προϊστορικών κατασκευών, των τάφων του τύμβου και των ρωμαϊκών λουτρών, κατασκευή στεγάστρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον προϊστορικό οικισμό και στα ρωμαϊκά λουτρά, καθώς και εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης-άρδευσης.

Προϊστορικός οικισμός

Στον προϊστορικό οικισμό υπάρχει φυλάκιο - εκδοτήριο και χώρος στάθμευσης. Επίσης, στον προϊστορικό οικισμό υπάρχει ηλεκτροδότηση. Η πρόσβαση από το φυλάκιο - εκδοτήριο προς τα σημεία επίσκεψης και θέασης θα γίνεται μέσω πεζοδρόμων. Οι πεζόδρομοι αυτοί θα επιστρωθούν με χυτό γαρμπιλόδεμα γαιώδους απόχρωσης ή με κοκκινωπό ειδικό χώμα, προκειμένου να σηματοδοτηθεί ο διαχωρισμός για την κίνηση των πεζών.

Για την οριοθέτηση και την προστασία του νέου τμήματος του προϊστορικού οικισμού προτείνεται η περιμετρική περίφραξή του. Το στέγαστρο για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα διαμορφωθεί κατάλληλα και χωροθετείται στα νοτιοανατολικά του φυλακίου του προϊστορικού οικισμού, όπου διαμορφώνονται οι εγκαταστάσεις κοινού. Για την προστασία και διατήρηση των προϊστορικών αρχιτεκτονικών κατασκευών θα γίνουν δύο μικρά στέγαστρα.

Ρωμαϊκά λουτρά

Για την οριοθέτηση και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου προτείνεται η περιμετρική περίφραξή του. Η περίφραξη αποτελείται από σιδερένια κάγκελα ύψους 1,80 μ. παράλληλα του δρόμου, ενώ περιμετρικά του υπόλοιπου οικοπέδου η περίφραξη θα συνεχιστεί από τοποθέτηση σήτας. Με κριτήριο την αρμονική ένταξη των επεμβάσεων στον περιβάλλοντα χώρο η τοποθέτηση της θα είναι ελαφρού τύπου με συρματόπλεγμα σε μεταλλικούς ορθοστάτες.

Στην περιοχή εισόδου προς το φυλάκιο-εκδοτήριο εισιτηρίων θα τοποθετηθεί η κεντρική είσοδος. Η θέση της είναι ακριβώς απέναντι από τον προβλεπόμενο χώρο στάθμευσης.

Άμεσο μέλημα στην περιοχή είναι ο καθαρισμός και η συντήρηση του αρχαιολογικού χώρου.

Κατά την φορά του δρόμου και απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο προβλέπεται χώρος σταθμεύσεως τουριστικών λεωφορείων και οχημάτων. Επίσης έχει προβλεφθεί νησίδα σύντομης στάσης.

Το φυλάκιο-εκδοτήριο χωροθετείται στην ανατολική πλευρά του αρχαιολογικού χώρου των ρωμαϊκών λουτρών. Κριτήριο για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση είναι ο περιορισμός των νέων κατασκευών στην περιοχή άμεσης πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο και σε απόσταση από το μνημείο, με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ένα περιβάλλον επίσκεψης πέριξ του ελεύθερο σύγχρονων κατασκευών και οχλήσεων, που προκαλούνται από τις συνθήκες της επισκεψιμότητας.

Ο ρόλος του φυλακίου είναι διπλός: συνεισφέρει στην άμεση εξυπηρέτηση του κοινού προσφέροντας εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, ενώ παράλληλα αποτελεί χώρο φύλαξης και εποπτείας του αρχαιολογικού χώρου. Στον προαύλιο χώρο προτείνεται ξύλινο στέγαστρο με μικρά καθιστικά και πινακίδες ενημερωτικού υλικού.

Το αμφιθέατρο που κατά βάση θα είναι φτιαγμένο από χώμα και ξύλο της περιοχής θα προσφέρει τη δυνατότητα παρουσιάσεων ή μικρών εκδηλώσεων εντός του αρχαιολογικού χώρου. Δίπλα στο αμφιθέατρο τοποθετούνται πινακίδες πληροφόρησης και ενημερωτικό υλικό.

Η πρόσβαση προς το φυλάκιο-εκδοτήριο αλλά και από το εκδοτήριο προς την είσοδο του μνημείου (Ρωμαϊκά λουτρά), η οποία έχει νότιο προσανατολισμό, θα γίνεται μέσω πεζοδρόμων. Οι πεζόδρομοι αυτοί θα επιστρωθούν με χυτό γαρμπιλόδεμα γαιώδους απόχρωσης ή με κοκκινωπό ειδικό χώμα, προκειμένου να σηματοδοτηθεί ο διαχωρισμός της κίνησης των πεζών. Στον χώρο των ρωμαϊκών λουτρών πρέπει να γίνει σύνδεση με παραπλήσιο δίκτυο της ΔΕΗ. Προτείνεται κατάλληλος εξωτερικός φωτισμός του χώρου, με διακριτική τοποθέτηση των φωτοσωμάτων.

Το μνημείο των ρωμαϊκών λουτρών θα στεγάσει στέγαστρο κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να προστατεύει και να προφυλάσσει το μνημείο από κάθε φυσική παρενέργεια.

Η κατασκευή του θα υλοποιηθεί από μεταλλικό φορέα κατά μήκος της ανασκαφής.

Τύμβος

Η ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου προβλέπει την αντικατάσταση του υπάρχοντος, παλιού και μη κατάλληλου στεγάστρου, με νέο, μεγαλύτερο και ασφαλέστερο. Η μορφή του νέου στεγάστρου θα είναι ίδια με αυτή των ρωμαϊκών λουτρών. Στη θέση του τύμβου, δεν χρειάζεται να κατασκευαστεί στέγαστρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Επίσης, διορθώνεται ελαφρά το υπάρχον πλακόστρωτο, ώστε να ακολουθεί το περίγραμμα του νέου στεγάστρου.

Για την εξασφάλιση ηλεκτροδότησης του χώρου του τύμβου υπάρχει στύλος με παροχή ρεύματος από τη ΔΕΗ στη δυτική γωνία του χώρου. Προτείνεται κατάλληλος εξωτερικός φωτισμός του χώρου, με διακριτική τοποθέτηση των φωτοσωμάτων. Πινακίδες πληροφόρησης τοποθετούνται κοντά στην είσοδο. Προτείνονται να είναι διπλής όψεως και να φαίνονται με κατάλληλο φωτισμό ακόμη και την νύχτα από την πλευρά του δρόμου.

Στην περιοχή υπάρχει μικρός χώρος στάθμευσης.

Κείμενο: Αποστόλης Ζώης

πηγή: ana-mpa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails