AdSenseBanner

Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Οριακή αύξηση κύκλου εργασιών του Ομίλου ΑΝΕΚ: € 112 εκατ.


Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Κρήτης, του Αιγαίου και της Αδριατικής, ενώ συνέχισε τη ναύλωση πλοίων στο εξωτερικό έχοντας συνολικά υπό διαχείριση 17 ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία. Παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, η ΑΝΕΚ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο, πέτυχε οριακή αύξηση των εσόδων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που έχει πλήξει σε μέγιστο βαθμό την ελληνική οικονομία επηρέασε σημαντικά τις μεταφορές και τον τουρισμό και οδήγησε σε μία γενικότερη μείωση της μεταφορικής και εμπορευματικής κίνησης στην ακτοπλοΐα. Παράλληλα, ο έντονος ανταγωνισμός είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ναύλων μέσω των σημαντικών προσφορών και εκπτώσεων, με συνέπεια τη συμπίεση των πωλήσεων. Επίσης, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου οδήγησε σε μεγάλη αύξηση του λειτουργικού κόστους των πλοίων και, δεδομένης της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των επιβατών, η Εταιρεία απορρόφησε εξολοκλήρου το επιπλέον κόστος καυσίμων με συνέπεια αυτό να αποτυπωθεί στα οικονομικά της αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι η αύξηση του κόστους καυσίμων στο πρώτο εξάμηνο του 2010, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ανήλθε σε ευρώ 16 εκατ. περίπου (ποσοστό αύξησης 50%).

Κύκλος Εργασιών
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθε σε ευρώ 111,8 εκατ., έναντι ευρώ 111,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2009. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής κατέγραψε αύξηση κατά ευρώ 1 εκατ. και ανήλθε σε ευρώ 102,5 εκατ. έναντι ευρώ 101,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Μικτά Κέρδη
Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 2,6 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 10,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2009. Αντίστοιχα, τα μικτά αποτελέσματα της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 5,3 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 8,8 εκατ. Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση του κόστους πωληθέντων οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κόστους των καυσίμων αφού τα υπόλοιπα στοιχεία κόστους παρέμειναν σε σχετικά σταθερά επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενη χρήσης.

EBITDA
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 13,8 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 0,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2009, ενώ, σε επίπεδο Εταιρείας, το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες ευρώ 15,0 εκατ., έναντι
ζημιών ευρώ 1,3 εκατ., αντίστοιχα.

Καθαρά Αποτελέσματα
Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 28,5 εκατ., έναντι ζημιών ευρώ 16,0 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009. Αντίστοιχα, σε επίπεδο Εταιρείας τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους
διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 28,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 16,4 εκατ.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου η Μητρική προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής ναυτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» η οποία δραστηριοποιείται με ναυλωμένο πλοίο στη γραμμή του ανατολικού Αιγαίου "Πειραιάς - Σύρος - Μύκονος - Ικαρία - Φούρνοι - Σάμος". Επίσης, η ΑΝΕΚ έλαβε μέρος σε σειρά διεθνών εκθέσεων και βραβεύτηκε για τις υπηρεσίες της από το διεθνώς αναγνωρισμένο ταξιδιωτικό περιοδικό CONDE NAST TRAVELLER καθώς αναδείχθηκε ως «Κορυφαία Ακτοπλοϊκή Εταιρεία Εσωτερικού – Εξωτερικού για το 2009».

Η ΑΝΕΚ εντείνει διαρκώς τις ενέργειές της με σκοπό τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της ρευστότητας. Επίσης, με τις κατάλληλες επιχειρηματικές κινήσεις η Εταιρεία θα ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που θέτει η δύσκολη συγκυρία της ελληνικής οικονομίας και το αρνητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό η ΑΝΕΚ επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη διατήρηση των μεριδίων της στις αγορές που δραστηριοποιείται με κύριο μέλημα την παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.

site: anek.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails