AdSenseBanner

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Προτάσεις Ξ.Ε.Ε. για το υπό προώθηση νομοσχέδιο περί ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού


Το Ξ.Ε.Ε. μετά από διαβούλευση με τα μέλη του Δ.Σ. που εκπροσωπούν τις λουτροπόλεις ή διαθέτουν εμπειρία σε θέματα που άπτονται του ιαματικού τουρισμού, κατέθεσε τις παρακάτω διαπιστώσεις και προτάσεις στον Υφυπουργό Πολιτισμού- Τουρισμού κ. Γ. Νικητιάδη:

Το νέο σχέδιο νόμου για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και θερμαλισμού έρχεται σε συνέχεια του νόμου 3498/2006, ο οποίος στην ουσία του δεν εφαρμόστηκε στην πράξη, χωρίς όμως παράλληλα να έχουν καταγραφεί οι προβληματικές ρυθμίσεις και δυσλειτουργίες του, ώστε να αναδειχτεί με σαφήνεια τι και πως πρέπει να ρυθμιστεί με τον νέο νόμο σε σχέση με τον παλαιό.

Γενική αρχή του Ξ.Ε.Ε. για όλες τις θεματικές μορφές τουρισμού είναι ότι ένα γραφειοκρατικό νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξή τους, δεδομένου ότι οι μορφές αυτές και πολύ περισσότερο ο ιαματικός τουρισμός είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενες και εξαιρετικά ευμετάβλητες με συνέπεια να πρέπει διαρκώς να προσαρμόζονται στις διαφοροποιημένες ανάγκες της ζήτησης, τις τάσεις της αγοράς αλλά και στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης.
Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο, αν προχωρήσει ως έχει μαζί με τα παραρτήματα, θα δημιουργήσει σοβαρές δυσλειτουργίες στις υφιστάμενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ιαματικού - θερμαλιστικού τουρισμού, οι οποίες ως γνωστόν είναι αδύνατον να προσαρμοστούν όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, λόγω εγγενών αδυναμιών κυρίως στο επίπεδο των εγκαταστάσεων. Όσες επιχειρήσεις ιαματικού-θερμαλιστικού τουρισμού έχουν εγκεκριμένα σχέδια από τον Ε.Ο.Τ. πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21. Άλλωστε οι όποιες προσαρμογές , στην δεδομένη οικονομική συγκυρία, καθίστανται εξαιρετικά δύσκολες.

Είναι αναγκαίο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ αυτόνομων υδροθεραπευτηρίων και αυτών που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Τα υδροθεραπευτήρια που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων καλύπτονται από άποψη χώρων από τις προβλεπόμενες από τις προδιαγραφές των ξενοδοχείων εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, οπότε δεν απαιτούνται επιπλέον χώροι π.χ. για διοίκηση κ.ο.κ., όπως προφανώς απαιτείται σε ένα αυτόνομο θεραπευτήριο. Όπως επίσης δεν χρειάζεται η έκδοση των δικαιολογητικών π.χ. πιστοποιητικό πυρασφάλειας, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, καθώς και όλων των άλλων που αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση του ειδικού σήματος λειτουργίας ξενοδοχείου. Ειδικά για το θέμα του τρόπου διάθεσης των ιαματικών νερών μετά τη χρήση τους, που δυσχεραίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό κυρίως τις υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις, προτείνεται να αναζητηθεί πριν από την θέσπιση του νόμου μια διαδικασία που θα διευκολύνει την απόρριψη τους . Η μετάθεσης της λύσης του συγκεκριμένου προβλήματος σε χρόνιο μεταγενέστερο της θέσπισης του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου, θα οδηγήσει σε αδιέξοδο τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν σε πόλεις και πιθανώς στο οριστικό κλείσιμο τους. Ο νομοθέτης οφείλει να κατανοήσει την αντικειμενική αδυναμία προσαρμογής σε νέα δεδομένα και επιβάλλεται να αναζητήσει εκ των προτέρων τις επιλέξιμες βιώσιμες λύσεις για τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία που αποτελούν άλλωστε και την πλειονότητα.

Η ρύθμιση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα, δηλαδή ο γενικός κανονισμός λειτουργίας, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και πιστοποιητικού καλής λειτουργίας, καλύτερα θα ήταν να ρυθμιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο με Υπουργικές Αποφάσεις ή αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα και ευελιξία να ρυθμιστούν αποτελεσματικά οποιεσδήποτε ασάφειες και δυσλειτουργίες εντοπισθούν κατά την εφαρμογή του νόμου. Φοβόμαστε ότι η τόσο λεπτομερής και εντέλει γραφειοκρατική προσέγγιση, που χαρακτηρίζει τα παραρτήματα θα αποτελέσει ανυπέρβλητο σκόπελο τόσο για την προσπάθεια του Υπουργείου να «ρυθμίσει» την συγκεκριμένη μορφή Τουρισμού αλλά και για τις επιχειρήσεις κυρίως τις υφιστάμενες.

Όπως γνωρίζετε οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τόσο για το ειδικό σήμα λειτουργίας, όσο και για όλα τα τμήματά τους που λειτουργούν ενός ξενοδοχείων, έχουν ένα φορέα αδειοδότησης, που είναι οι περιφερειακές υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. Κατά συνέπεια θα πρέπει και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας για τα κέντρα ιαματικού/ θερμαλιστικού τουρισμού να χορηγείται από τον Ε.Ο.Τ. ή τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του και όχι από μια νέα υπηρεσία που θα συσταθεί στο Υπουργείο γι’ αυτό το σκοπό. Η κεντρική εξειδικευμένη υπηρεσία είναι απαραίτητη για να παρακολουθεί τις ΠΥΤ, να αντιμετωπίζει δύσκολες περιπτώσεις και γενικά να παρακολουθεί την εξέλιξη του προϊόντος στον κλάδο. Πιστεύουμε ότι η ανάθεση της αρμοδιότητας αδειδότησης για το σύνολο της χώρας σε μια κεντρική υπηρεσία, αντίκειται στην δεδηλωμένη αρχή του one stopshop, στην προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας και ορθολογικής διαχείρισης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα και παράλληλα θα οδηγήσει τους επιχειρηματίες σε νέες ταλαιπωρίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε επομένως να επικεντρωθεί το νομοσχέδιο στο κύριο αντικείμενό του χωρίς τα παραρτήματα. Εν συνεχεία να εκδοθούν οι προδιαγραφές για τα κέντρα ιαματικού/ θερμαλιστικού τουρισμού προς την κατεύθυνση του διαχωρισμού τους σε μικρά, μεσαία και μεγάλα, ώστε ανάλογα με το μέγεθος τους να αυξάνονται και οι απαιτήσεις. Ακολούθως να εκδοθούν οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις, που να ρυθμίζουν τα λειτουργικά και πρακτικά θέματα.

πηγή: grhotels.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails