AdSenseBanner

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Στον εισαγγελέα το πόρισμα για τον ΕΟΤ


Στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, διαβιβάστηκε κατόπιν εντολής του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλου Γερουλάνου, η τελική έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε στον ΕΟΤ και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», της περιόδου 2006-2009.

Η έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών υποβλήθηκε σε συνέχεια ενδιάμεσης έκθεσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διενήργησε, προκειμένου να εντοπισθούν και να επιμερισθούν οι ευθύνες των διοικητικών οργάνων, που συμμετείχαν στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Η Εισαγγελία θα διερευνήσει την ποινική αξιολόγηση, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του υπουργείου, των μη σύννομων πράξεων και παραλείψεων που εντοπίσθηκαν, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό στους υπολόγους των ποσών που ζημιώθηκε ο Οργανισμός, καθώς και στον Πρόεδρο του ΕΟΤ, προκειμένου ως πειθαρχικός Προϊστάμενος, να προβεί στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος εννέα στελεχών και υπαλλήλων του ΕΟΤ για τα αποδιδόμενα σε έκαστο εξ αυτών πειθαρχικά αδικήματα.

Με βάση τα στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν κατά τον έλεγχο, «υπολογίζεται ότι η οικονομική επιβάρυνση, που συνεπαγόταν η έκδοση των επιπλέον δελτίων για τα Προγράμματα 2006, 2007-2008 και 2008-2009, ανερχόταν στο ύψος των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Οι δε ανειλημμένες εξ αυτών υποχρεώσεις του Οργανισμού, βάσει των εγκριτικών αποφάσεων για τα Προγράμματα της τελευταίας τριετίας, υπολογίσθηκαν στο ύψος των 17.000.000 ευρώ».

Σημειώνεται δε ότι «πέρα όμως από αυτόν τον μη ορθό οικονομικό προγραμματισμό, κατά την υλοποίηση του Προγράμματος σημειώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις, οι οποίες αφορούσαν αφενός μεν στην έκδοση δελτίων πέραν των προβλεπομένων της κανονιστικές πράξεις των Προγραμμάτων, αφετέρου δε στον πλημμελή έλεγχο και στην αναποτελεσματικότητα του διοικητικού μηχανισμού να διαφυλάξει την ορθή εφαρμογή των εγκριτικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα να προκύψει μη νόμιμη πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Οργανισμού».

Το πόρισμα, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «ο αριθμός των προσώπων υπέρ των οποίων εκδόθηκαν δελτία, ξεπέρασε τα 22.900 έναντι των 2.000, που προέβλεπαν οι αποφάσεις, γεγονός που συνεπαγόταν δυνητικά μια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Οργανισμού, που υπολογίζεται κατά το μέγιστο στο ύψος του 1.755.600 ευρώ». Ακόμη, γίνεται λόγος για εικονικά δελτία από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που αν και εντοπίστηκαν οι υπηρεσίες δεν «κινήθηκαν προς την κατεύθυνση επιβολής των νομίμων, προχώρησε στην καταβολή στην εν λόγω επιχείρηση χρηματικού ποσού, που κατά το μεγαλύτερο μέρος του, καταβλήθηκε για εικονικά δελτία».

Πέραν των ανωτέρω και για το σύνολο των Προγραμμάτων, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

Η μη καταγραφή καθ? όλα τα έτη της ελεγχομένης περιόδου των σειριακών αριθμών των δελτίων, που πληρώθηκαν και η μη ακύρωσή τους μετά την πληρωμή τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη τη διασφάλιση της πρόληψης τυχόν διπλοπληρωμής του δελτίου.

Η αποδοχή δελτίων, που χορηγήθηκαν εκτός ΚΕΠ, με ελλιπή στοιχεία δικαιούχων, με αποτέλεσμα την αδυναμία διαπίστωσης των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου, τόσο από την τουριστική επιχείρηση όσο και από τις Υπηρεσίες κατά το στάδιο της πληρωμής των δελτίων.

Η απόσπαση των δελτίων από τα χρηματικά εντάλματα μετά την εξόφλησή τους, πρακτική που δυσχεραίνει τον κατασταλτικό έλεγχο.

Η μη δημοσίευση των εγκριτικών πράξεων των ετήσιων Προγραμμάτων, οι οποίες ως κανονιστικές, θα έπρεπε να δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Η μη αξιολόγηση του Προγράμματος ως προς την επίτευξη των επιδιωκομένων στόχων και των γενικότερων αποτελεσμάτων του στην ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού της χώρας».

Πηγή: www.athina984.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails