AdSenseBanner

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ;

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (ΕU ecolabel) είναι ένα σύστημα πιστοποίησης, που δημιουργήθηκε το 1992 με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 880/92/ΕΟΚ, για την υποστήριξη της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών στο περιβάλλον.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πιστοποιούνται με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (ecolabel) και φέρουν ως logo το λουλούδι (όπως φαίνεται στην αρχή της σελίδας), επιτρέπουν στους καταναλωτές να εντοπίζουν με ευκολία και να εμπιστεύονται μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, που διακρίνονται για τις περιορισμένες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τον κύκλο ζωής τους και πληρούν υψηλά κριτήρια περιβαλλοντικής επίδοσης και ποιότητας σε τομείς κατανάλωσης ενέργειας και νερού, διαχείρισης απορριμάτων και αποβλήτων, χρήσης προϊόντων με οικολογική σήμανση και χρήσης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του προσωπικού και ευαισθητοποίησης των πελατών σε θέματα περιβάλλοντος και χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής .
Παρά την απλότητα της μορφής του logo, τα περιβαλλοντικά κριτήρια που απαιτούνται για την απόκτηση του σήματος είναι συγκεκριμένα και ιδιαίτερα αυστηρά.
Προϊόντα που μπορούν να λάβουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι προϊόντα καθαρισμού, μικροσυσκευές, προϊόντα χάρτου, υφάσματα και χρώματα, και υπηρεσίες ειδικότερα οι τουριστικές υπηρεσίες.

2. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

(Α) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος για τις τουριστικές υπηρεσίες (European Ecolabel ή EU flower) και ειδικότερα για τα ξενοδοχεία και τα Campings, άρχισε να εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2003 βάσει σχετικής Απόφασης της Επιτροπής (2003/287/EC) καθορισμού των κριτηρίων απονομής του σήματος, σε συνέχεια ειδικής μελέτης και ευρέων διαβουλεύσεων με εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους των κρατών μελών. Τα κριτήρια για τη σήμανση των Campings εγκρίθηκαν στη συνέχεια με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2005/338/ EC).
Με την πρόσφατη Απόφαση της Επιτροπής (2009/578/ EC) καθορίστηκαν αναθεωρημένα οικολογικά κριτήρια για την απονομή του ευρωπαϊκού eco-label σε τουριστικές υπηρεσίες. Οι τροποποιήσεις στα ήδη ισχύοντα κριτήρια, που πηγάζουν από την εν λόγω απόφαση, θα τεθούν σε εφαρμογή από την 9η Ιουλίου 2010.

(Β) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ:
Ο εθελοντικός χαρακτήρας του συστήματος διασφαλίζει την πρόσβαση σε αυτό οποιουδήποτε κύριου τουριστικού καταλύματος (ξενοδοχείου κλασσικού τύπου ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, μικτού τύπου ή μοτέλ) ή Camping που διαθέτει το σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, εφ’ όσον πληρούνται τα οριζόμενα από το σύστημα υποχρεωτικά και τα ελάχιστα βαθμολογούμενα προαιρετικά κριτήρια σε τομείς κατανάλωσης ενέργειας και νερού, διαχείρισης απορριμάτων και αποβλήτων, χρήσης προϊόντων με οικολογική σήμανση και χρήσης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του προσωπικού καθώς και ευαισθητοποίησης των πελατών σε θέματα περιβάλλοντος και χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής. Οι παρεχόμενες από την τουριστική εγκατάσταση υπηρεσίες σε τουρίστες και ταξιδιώτες έναντι αμοιβής, περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης σε κατάλληλα εξοπλισμένα δωμάτια τουλάχιστον μιας κλίνης ή σε χώρο κάμπινγκ και συμπληρωματικά τη δυνατότητα σίτισης, χρήσης εγκαταστάσεων αθλητικών δραστηριοτήτων και ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, spas, golf courts) καθώς και χώρων πρασίνου.


(Γ) ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Η απόκτηση του οικολογικού σήματος από ξενοδοχεία και Campings συνεπάγεται:
• Το χαρακτηρισμό κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης που το λαμβάνει και περιλαμβάνεται στη λίστα των "πράσινων" με ευρωπαϊκά κριτήρια ξενοδοχείων και Campings, ως τουριστικής εγκατάστασης που στοχεύει στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προσελκύοντας ειδική πελατεία υψηλών απαιτήσεων.
• Το πλεονέκτημα της αναγνώρισης των συγκεκριμένων ξενοδοχείων έναντι των λοιπών, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών που προέρχονται από την Γερμανία, την Αυστρία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία είναι περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένοι και απαιτούν συχνά περιβαλλοντική πιστοποίηση.
• Τη δωρεάν διαφήμιση στο επίσημο site της E.E, στο Green Store του European EcoLabel, όπου περιλαμβάνονται όλες οι εταιρείες και τα προϊόντα που τους έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα και όπου έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. μέσω internet.

(Δ) ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οικολογικό σήμα έχει απονεμηθεί μέχρι στιγμής σε 190 τουριστικά καταλύματα, με το μεγαλύτερο αριθμό να βρίσκεται στην Ιταλία (91), Γαλλία (40) και Αυστρία (24). Σημειώνεται ότι τα περισσότερα Κράτη Μέλη διέθεταν, πολύ πριν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος, τα δικά τους εθνικά σήματα, τα οποία είναι πολύ δημοφιλή και προτιμώνται από τα ξενοδοχεία τους δεδομένου ότι είναι καθιερωμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. Nordic Swan για τις Σκανδιναβικές χώρες, blau angel για την Γερμανία, κ.α.).

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site της Ε.Ε.
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm


Στην Ελλάδα τα καταλύματα που διαθέτουν το Eυρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι τα ακόλουθα:
1) Alexander Beach Hotel and Convention Center, Αλεξανδρούπολη
2) Apollonia Beach Resort and Spa, Ηράκλειο Κρήτης
3) Daphne’s Club Hotel Apartment, Ξυλόκαστρο
4) Eagles Palace Hotel and Spa, Χαλκιδική
5) Grecotel Pella Beach, Χαλκιδική
6) Sungarden Rhodes, Ρόδος
7) Sunwing Resort, Καλλιθέα, Ρόδος
8) Sunwing Resort Makrigialos, Κρήτη


(Ε) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ:

Αρμόδιος φορέας για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος στην Ελλάδα είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής του Οικολογικού Σήματος (ΑΣΑΟΣ), συλλογικό Όργανο εποπτευόμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το ΑΣΑΟΣ είναι ενδεκαμελές (Με βάση την ΚΥΑ 86644/2482/93 (ΦΕΚ 763/Β/1993) άρθρο 3 και σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) 880/92 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του [Κανονισμός (ΕΚ) 1980/2000) και συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Για την υποβολή αίτησης για απονομή σήματος σε τουριστικό κατάλυμα είναι σκόπιμο ο ενδιαφερόμενος να έλθει σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εκπρόσωπο του ΑΣΑΟΣ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Σταματίου, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. +30 210 8647008, e.mail: g.stamatiou@dearth.minenv.gr,
από όπου και θα παραλάβει το πακέτο αίτησης με το εγχειρίδιο χρήστη-υποβοηθητικό για την ορθή συμπλήρωση του φακέλου που θα υποβληθεί. Εφόσον ο φάκελος της επιχείρησης είναι πλήρης με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, καταβληθεί το τέλος αίτησης (από 300 έως 1500 Ευρώ ανάλογα με το είδος της επιχείρησης) και διαπιστωθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια του σήματος, θα απονεμηθεί το Οικολογικό Σήμα της ΕΕ με το δικαίωμα χρήσης του και για διαφημιστικούς λόγους.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται για πληροφορίες και στον ΕΟΤ, Διεύθυνση Μελετών & Επενδύσεων, κα Μ. Μάρακα τηλ. 210 8707894, e.mail: maraka_m@gnto.gr

πηγή: visitgreece.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails