AdSenseBanner

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Ο όμιλος Lufthansa κλείνει το κρίσιμο έτος 2009 με λειτουργικά κέρδη ύψους 130 εκ. ευρώ

Η Lufthansa πέτυχε το στόχο της αντιμετωπίζοντας τη σχετιζόμενη με την αγορά μείωση εσόδων ύψους 2,56 δις, δημοσιεύοντας λειτουργικά κέρδη 130 εκ. Ευρώ για το 2009. Συνεπώς, ο Όμιλος κέρδισε περίπου 1,2 δις ευρώ λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά. Τα ποσά της περσινής χρονιάς είχαν επιβαρυνθεί με χαμηλότερη ζήτηση λόγω της οικονομικής κατάστασης αλλά και τη δυσανάλογη μείωση που ακολούθησε στη μέση απόδοση που αφορά στο επιβατικό κομμάτι. Και τα δύο αυτά στοιχεία ήταν συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Εν όψει αυτών των συνθηκών, Εκτελεστικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μεριδίου στους μετόχους για το Οικονομικό Έτος 2009. «Επιτυγχάνουμε στην κρίση επειδή οι επιχειρήσεις μας έχουν εύρος δραστηριοτήτων και είναι τέλεια εξοπλισμένες αλλά και επειδή έχουμε ένα σιχυρό ισοζύγιο. Επιπλέον, λάβαμε στοχευμένη και άμεση δράση για να κατευθύνουμε δυναμικότητα και δαπάνες, χωρίς να χάσουμε ούτε ένα πελάτη.

Παρά τις ιδιαίτερα προκλητικές συνθήκες, δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με τα λειτουργικά μας κέρδη αλλά παρά ταύτα παραμένει μια αξιοθαύμαστη επίδοση. Είναι μια αποζημίωση για τις επίμονες προσπάθειες που έχουν επενδυθεί στη βελτίωση της κερδοφορίας και είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς από όλους τους υπαλλήλους της Lufthansa», σχολίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lufthansa, Wolfgang Mayrhuber, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Με μείον 8 εκ ευρώ, το λειτουργικό αποτέλεσμα για την Επιβατική Αεροπορική Εταιρία, που περιλαμβάνει οικονομικά αποτελέσματα των Germanwings, SWISS, Austrian Airlines και bmi, ήταν σαφώς κάτω των περσινών επιπέδων. Έτσι, ο στόχος καταγραφής λειτουργικών κερδών σε αυτό το επιχειρησιακό κομμάτι απέτυχε μόλις ελάχιστα. Σε απάντηση στην αρνητική τάση στον πυρήνα των επιχειρήσεων, όλες οι αεροπορικές εταιρίες του Ομίλου ξεκίνησαν μέτρα για τη διασφάλιση των κερδών και συνέχισαν να τα ακολουθούν στη διάρκεια της περσινής χρονιάς.

Ο στόχος του προγράμματος “CLIMB 2011” της Lufthansa Passenger Airlines για τη διασφάλιση των κερδών είναι η βιώσιμη βελτίωση του αποτελέσματος κατά ένα δις ευρώ μέχρι τα τέλη του 2011. Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2009, ωστόσο, δεν μπορούσε να αποτρέψει τη Lufthansa Passenger Airlines από την ανακοίνωση ελλείματος ύψους 107 εκ. Ευρώ. Η SWISS δημοσίευσε λειτουργικά αποτελέσματα 93 εκ. ευρώ. Από την ημέρα της πλήρους ενσωμάτωσης η Austrian Airlines συνέβαλε με λειτουργικό έλλειμμα ύψους 31 εκ. Ευρώ στο συνολικό αποτέλεσμα της Lufthansa Passenger Airlines Group και η bmi εισήγαγε έλλειμμα ύψους 78 εκ. ευρώ.

Η Germanwings ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη ύψους 24 εκ. Ευρώ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lufthansa κύριος Wolfgang Mayrhuber σχολίασε τα μέτρα των αεροπορικών εταιριών του Ομίλου για τη διασφάλιση των κερδών τους, λέγοντας τα εξής: «Είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά προγράμματα λαμβάνοντας αντίμετρα για τον έλεγχο των επιπτώσεων της κρίσης. Συνεπώς, θα στοχεύσουμε στην εξεύρεση έξυπνων τρόπων για την βελτίωση της κερδοφορίας και, σας διαβεβαιώνουμε, θα διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο στη Lufthansa. Δεν βλέπω κάποια αντίφαση στην μείωση δαπανών και τη βελτίωση της ποιότητας, αντίθετα μάλιστα. Στη διάρκεια της κρίσης συνεχίζουμε να επενδύουμε σε προϊόντα τόσο στο έδαφος όσο και εντός αεροσκαφών μας, οι πελάτες μας ευχαριστούν για αυτό με εξαιρετική βαθμολογία στην αποτίμηση πελατειακής ικανοποίησης και σκοπεύουμε να διατηρήσουμε αυτή την ηγετική θέση».

Το κομμάτι των Logistics αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει μια μεγάλη, σχετιζόμενη με τη ζήτηση- μείωση εσόδων για το 2009 και ανακοίνωσε σημαντικές λειτουργικές απώλειες. Μέτρα για τη διασφάλιση των κερδών στο τμήμα Lufthansa Cargo, όπως η μείωση δυναμικότητας φορτίου και το μειωμένο ωράριο εργασίας, καθώς και τα χαμηλότερα κόστη υλικών και προϋπολογισμοί διαφόρων projects συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

Η Lufthansa MRO πήγε πολύ καλά και κατέγραψε αύξηση εσόδων παρά τις ιδιαίτερα προκλητικές συνθήκες. Επιπλέον, το επιχειρησιακό κομμάτι μπόρεσε να αντισταθμίσει τη χαμηλότερη ζήτησε σε μεμονωμένους τομείς και να πετύχει ακόμη και βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος συγκριτικά με την περσινή χρονιά.

Αλλά και ο τομέας υπηρεσιών IT κατέγραψε μικρή βελτίωση στο οικονομικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, τα έσοδα αλλά και το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε χαμηλότερο από τα περισινά επίπεδα και συνεπώς, τα μέτρα για τη διασφάλιση των κερδών θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο επιχειρησιακό κομμάτι. Το τμήμα Τροφοδοσίας ανακοίνωσε ελαφρώς βελτιωμένα αποτελέσματα με μείωση εσόδων. Ωστόσο, οι προσπάθειες των LSG Sky Chefs θα συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της πτώσης των συνολικών εσόδων.

«Κανείς δεν μπορεί να πει πόσο καιρό θα χρειαστούμε για να ανακάμψουμε από τις παρούσες απώλειες. Ένα ισχυρό ισοζύγιο, αποτελεσματικές ρυθμίσεις δυναμικότητας και μείωση των δαπανών είναι και θα παραμείνουν οι αποφασιστικοί παράγοντες για την επιτυχία» τόνισε, ο κύριος Mayrhuber. Ο Όμιλος αναμένει σχετική ανάκαμψη των εσόδων για το τρέχον οικονομικό έτος. Η ανάπτυξη των εσόδων το 2010 θα αντανακλά και την πρώτη, πλήρους έτους ενσωμάτωση των νέων εταιριών. Προβλέπεται ότι δεν θα συμβάλλουν στην κερδοφορία του Ομίλου για φέτος. Ωστόσο, ο Όμιλος φιλοδοξεί να καταγράψει λειτουργικό αποτέλεσμα μεγαλύτερο της περσινής χρονιάς. O σωστός χρόνος μιας ισχυρής ανάκαμψης στη ζήτηση και οι εξελίξεις στην τιμή του πετρελαίου κρύβουν κινδύνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σενάρια που είτε θα υποθάλψουν είτε θα παρακωλύσουν την υλοποίηση αυτού του στόχου.

Ετήσια αποτελέσματα 2009

Στη διάρκεια του 2009, ο όμιλος Lufthansa Group κατέγραψε έσοδα ύψους 22,3 δις, κατά 10,3% χαμηλότερα της περσινής χρονιάς. Υπήρξε μείωση κίνησης σχετιζόμενη με την αγορά, κατά 11,8%, στα 17,6 δις. Αυτό οφείλεται κυρίως στο μειωμένο αριθμό επιβατών και φορτίου με πτώση στο μέσο όρο απόδοσης. Συνολικά, τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου μειώθηκαν κατά 7,2% σε 25 δις στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Στη διάρκεια του έτους τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 3.6% σε 24,8 δις. Αυτό οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες δαπάνες καυσίμων που μειώθηκαν κατά 1,7 δις, σε συνολικά 3,6 δις. Η μείωση ισοδυναμεί με ετήσια μείωση 32,2%, σχετιζόμενη τόσο με την τιμή όσο και με τον όγκο. Τα τέλη και οι χρεώσεις ήταν κατά 7,5 % πάνω από τα περσινά επίπεδα.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικό αποτέλεσμα 130 εκ. για το 2009, 1.2 δις λιγότερα από την περσινή χρονιά. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει ισοζύγιο 86 εκ. από την πρώτη συγχώνευση με την Austrian Airlines (κακοπιστία). Η μείωση του λειτουργικού αποτελέσματος οφείλεται κυρίως στις αρνητικές εξελίξεις στην Επιβατική Εταιρία του Ομίλου και στο τμήμα Logistics. Οι καθαρές απώλειες του Ομίλου για το διάστημα αυτό ανέρχονται σε 112 εκ., το καθαρό κέρδος για την περσινή χρονιά ανήλθε στα 542 εκ.

Το κεφάλαιο κίνησης της Lufthansa στη διάρκεια της περιόδου αυτής ανέρχεται στα 2,4 δις, εκ των οποίων 1,8 δις δαπανήθηκαν στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου. Η απόκτηση 45% των μετοχών της SN Airholding SA/NV (Brussels Airlines) ανέρχεται στα 65 εκ.. Η απόκτηση των αεροπορικών εταιριών που πρόκειται να συγχωνευτούν (συγκεκριμένα η Austrian Airlines και η bmi), αντιστοιχεί στα 56 εκ. μετά την αφαίρεση αποκτηθέντων ρευστών και ισοδύναμων ρευστών. 77 εκ. αποκτήθηκαν από την πώληση των υπολοιπόμενων μετοχών της Condor και την αποπληρωμή των σχετικών δανείων. Το λειτουργικό κεφάλαιο ταμειακής ροής ανέρχεται σε 2 δις, ελεύθερης ταμειακής ροής στα 251 εκ. Στο κλείσιμο της χρονιάς τα καθαρά ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ανήλθε σε 2,2 δις.

Η πλήρης οικονομική έκθεση για το 2009 διατίθεται στο διαδίκτυο στο www.lufthansa.com/investor-relations .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails